Twoja przeglądarka Internet Explorer 6 nie obsługuje niektórych elementów serwisu. Wskazane jest aktualizacja.
Facebook
Reklama
Warunki korzystania ze strony MojBirmingham.co.uk

Wszystkie teksty, elementy graficzne, zdjęcia, aplikacje i bazy danych na Portalu www.MojBirmingham.co.uk są zastrzeżone na rzecz www.MojBirmingham.co.uk. Zarówno Portal, jak i każdy z jego elementów podlegają ochronie przewidzianej przez prawo brytyjskie, w tym w szczególności przez zapisy:

Copyright, Design and Patents Act 1988

Jakiekolwiek przeglądanie i korzystanie z tego Portalu oznacza zgodę na następujące warunki:

  1. Prawa autorskie oraz pochodne do materiałów zamieszczonych na Portalu, uwzględniając materiał graficzny, są własnością www.MojBirmingham.co.uk.
  2. Użytkownicy Portalu posiadają prawo ograniczone do drukowania i ściągania fragmentów materiałów zamieszczonych na Portalu wyłącznie do użytku prywatnego i nie są uprawnieni do komercyjnego wykorzystania tych materiałów w żadnym zakresie.
  3. Jakakolwiek kopia materiałów zamieszczonych na Portalu, które użytkownik wcześniej skopiował na dysk lub przy użyciu innego systemu gromadzenia i przechowywania danych może być użyta wyłącznie do póżniejeszego przeglądania lub drukowania do celów prywatnych.
  4. Użytkownik nie jest uprawniony, bezpośrednio ani pośrednio przy użyciu dowolnego programu, do tworzenia baz danych w elektronicznej lub innej formie przez kopiowanie lub przechowywanie całości lub części materiałów zamieszczonych na Portalu bez uprzedniej zgody www.MojBirmingham.co.uk wyrażonej wyraźnie w pisemnym porozumieniu.
  5. Bez naszej uprzedniej zgody żaden fragment tego Portalu nie może być odtwarzany, przekazywany ani przechowywany na innej stronie www, ani też materiały tego portalu nie mogą być rozpowszechniane w elektronicznej lub innej formie. Nie mogą być również zawarte w jakimkolwiek publicznym lub prywatnym elektronicznym systemie wyszukiwania.

MojBirmingham.co.uk - Kopiowanie zabronione. strona www
http://anonse.co.uk http://angolia.co.uk http://mojmanchester.co.uk http://mojbirmingham.co.uk http://naszreading.co.uk http://haloberlin.de http://naszliverpool.co.uk
http://naszleeds.co.uk http://nasznorthampton.co.uk http://naszsheffield.co.uk http://naszleicester.co.uk http://naszaszkocja.co.uk http://naszbristol.co.uk http://naszluton.co.uk
http://naszpeterborough.co.uk http://naszsouthampton.co.uk http://polishdarling.co.uk http://naszsekret.pl http://automaniak.co.uk http://felcia.co.uk http://dobreogloszenia.co.uk